Mimbar Media Utama (Mimbar)

Pembinaan olaharga jawa tengah & normal baru

Mimbar Media Utama (Mimbar) -
Monograf ISBN 978-602-52809-6-2 2 Copy
Tgl Terima 2020-11-26 09:06:43

Bakul pitik di balik borobudur marathon

Mimbar Media Utama (Mimbar) -
Monograf ISBN 978-602-52809-1-7 2 Copy
Tgl Terima 2019-05-24 10:00:55

Sepotong mimpi dari Rusia

Mimbar Media Utama (Mimbar) -
Monograf ISBN 978-602-73276-8-9 1 Copy
Tgl Terima 2019-04-02 13:29:02

Antropologi populer

Mimbar Media Utama (Mimbar) - [2017?]
Monograf ISBN 978-602-73276-3-4 2 Copy
Tgl Terima 2017-11-14 09:30:00

Biografi jurnalistik

Mimbar Media Utama (Mimbar) - (2016?)
Monograf ISBN 978-602-73276-2-7 2 Copy
Tgl Terima 2017-11-06 11:30:26

Adab jurnalistik

USU Press - 2017
Monograf ISBN 978-602-73276-4-1 2 Copy
Tgl Terima 2017-10-27 09:17:22