Minda Masagi Press

Insancita

Minda Masagi Press - 2017
Terbitan Berkala ISSN 2443-2776 12 Copy
Tgl Terima 2018-04-02 11:16:09

Sipatahoenan

Minda Masagi Press - 2015-
Terbitan Berkala ISSN 2407-7348 7 Copy
Tgl Terima 2016-11-18 13:59:39

EDUCARE

Minda Masagi Press in Bandung, Indonesia - 2015
Terbitan Berkala ISSN 1979-7877 13 Copy
Tgl Terima 2016-05-26 14:55:49

SUSURGALUR

Minda Masagi Press - 2014
Terbitan Berkala ISSN 2302-5808 8 Copy
Tgl Terima 2016-10-12 11:22:23

SOSIO humanika

Minda Masagi Press - 2014
Terbitan Berkala ISSN 1979 - 0112 14 Copy
Tgl Terima 2019-02-20 14:40:15