Kementerian Perindustrian RI. Badan Pengkajian Kebijakan, Iklim dan Mutu Industri. Balai Besar Teknologi Pencegahan Pencemaran Industri