Sekolah Tinggi Teologi Baptis Jakarta

Anda harus tahu sebelum menikah

Sekolah Tinggi Teologi Baptis Jakarta - 2019
Monograf ISBN 978-602-1324-18-9 2 Copy
Tgl Terima 2020-06-26 09:49:42

Eskatologi pengajaran akhir jaman menurut Alkitab

Sekolah Tinggi Teologi Baptis Jakarta -
Monograf ISBN 978-602-1324-16-5 2 Copy
Tgl Terima 2019-04-18 10:46:41

7 langkah dalam berkhotbah

Sekolah Tinggi Teologi Baptis Jakarta - 2015
Monograf ISBN 978-602-1324-02-8 2 Copy
Tgl Terima 2015-11-09 12:40:27

Tujuh langkah dalam berkhotbah

Sekolah Tinggi Teologi Baptis Jakarta - 2015
Monograf ISBN 978-602-1324-02-8 2 Copy
Tgl Terima 2015-04-10 11:13:07

Impeccability

Sekolah Tinggi Teologi Baptis Jakarta - 2014
Monograf ISBN 978-602-1324-01-1 2 Copy
Tgl Terima 2015-04-08 14:39:24